Училищен кръг по БДП

Във връзка с Националната ученическа викторина, в нашето училище се проведе училищен кръг по БДП. В часа на класа се организира викторина на тема ,,Познаваме ли пътните знаци?” и “Познаваме ли светофара?”.  Учениците от начален етап работиха по темата за безопасността на движението през целия месец март като участваха в различни интерактивни занимания. Груповата работа, работата по двойки, състезанията, викторините, проектната дейност, ученето навън спомогнаха за по-силната мотивация и по-пълното осъзнаване на важността от познаването на правилата за безопасност на движението. Децата учиха и се забавляваха.