Еко иновации: Зелени решения за бъдещето

На 18 април 2024 г., в  СУ “Пейо Кр. Яворов”, гр. Пловдив, във връзка с  програмата на НП “Иновации в действие” се проведе открит урок по Биология и здравно образование и Информационни технологии. Учениците от 10 А клас разгърнаха своите творчески и предприемачески възможности в рамките на STEM урока “Еко иновации: Зелени решения за бъдещето”.

Д-р Танчо Агушев, преподавател по Биология и здравно образование, обобщи с  учениците от профил природни науки основните понятия и терминология, обхващащи всички равнища на организация на Макробиосистемата, изучавана от науката Екология. Учениците от профил природни науки демонстрираха своите научни и функционални компетентности по темата, която е част от учебното съдържание по Биология и ЗО за 10. клас. Интересните примери и забавно обяснение на сложната  екологична терминология улесни и направи разбираема тази материя и за по-малките ученици от нашите гости.

Госпожа Петя Драгоева, преподавател по Информационни технологии, представи на екипите кратко ръководство за това как може да използват програмата за графичен дизайн Canva, за да визуализират своите идеи.

Докато учениците подготвяха своите задачи, гостите ни от Спортно училище “Юрий Гагарин”, гр. Бургас, Пето основно училище “Христо Ботев”, гр. Монтана и Спортно училище “Никола Симов”, гр. Търговище както и ръководството на училището ни бяха предизвикани да споделят своя принос за опазване на околната среда. За целта те трябваше да отговорят на няколко въпроса в социална мрежа, подобна на Instagram, създадена с помощта на padlet. Те украсиха и “Екологично дърво на вдъхновението”, като оставиха своите послания за общата ни отговорност към планетата. 

Един от ключовите моменти от урока беше анализът на анкета, проведена сред учениците на училището за това дали имат база за рециклиране и дали го практикуват. Резултатите от анкетата бяха обобщени от Илаида Мюслюм и Теодора Гиргинова – екип за изследвания и анализ. Той достигна до изводи, че въпреки поставените контейнери около домовете им за разделно събиране на отпадъци, те не рециклират.

След това последваха представянията на различните екипи. Екипът по маркетинг (Петя Стойковска, Велена Нанова и Кристиан Величков) представи примерни постове и видеоклипове за училищния сайт и социални мрежи както и постери за окачване в училище с цел повишаване на осведомеността за важността на рециклирането. Диана Колесник, Хиам Абед и Христина Илиева от екипа за реклама създаде брошура на четирите езика, които изучават в училище, с цел разпространение на информацията извън училищните стени.Те подготвиха и  подаръци за гостите, книгоразделители, моливи и разсад за засаждане, символи на знанието и ангажимент към устойчивостта и опазването на околната среда.

Учениците Ангел Стефанов, Златина Димитрова, Илия Керечиев и Яница Мирчева, които са част от екипа за проектиране и дизайн, представиха иновативни решения за разделно събиране на отпадъците. Те включваха кошчета от пластмасови бутилки, кенчета и хартия  като най-често срещания отпадък в училище. Представиха и изчисленията си за необходими материали за изграждане на реални такива, които да бъдат разположени в коридорите на училище. 

Накрая Елеонора Кунова и Алис Петрова обобщиха урока и предложиха решение за направата на хартия в домашни условия чрез рециклиране на вече използвана такава. Представиха и играта “Био Експедиция”, която имаше за цел по интересен и забавен начин присъстващите да научат нови факти и да проверят своите знания на темата за рециклиране и важността за опазването на околната среда. 

Изпълнен с ентусиазъм и ангажимент, този открит урок демонстрира не само важността на междудисциплинарното обучение, но и силата на сътрудничеството и иновациите в образованието. Учениците се заредиха с нови знания и вдъхновение, готови да изграждат зелени решения за бъдещето.

Крайните продукти, може да разгледате, като проследите следните линкове: