Тестване на учениците 1-12 клас

Тестването на учениците от 1 до 12 клас в СУ “Пейо Кр. Яворов”, гр. Пловдив ще се извърши с тест V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit – с проба от слюнка, получил одобрение от Министерство на здравеопазването и пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие според изискванията на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия. 

Демонстрационен клип за изследване с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit може да се види на следния линк: https://youtu.be/xev2c_oNzEc

В дните за изследване учениците задължително носят защитна маска за лице  от пристигането си в училище до приключване на изследването  с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста. Маските се носят  и в класната стая. В останалото време в класната стая носенето на маска от децата не е задължително, но тя трябва да се носи при движение в коридорите, тоалетните и други помещения, в които се смесват деца от различни паралелки и персонал. В училищния двор не се изисква носене на маски.

Отчитайки възможността родители на ученици от 1 – 12 клас да пожелаят включване на децата им в присъствено обучение във всеки следващ момент, прилагаме допълнен образец на декларация за съгласие (Приложение 1 и Приложение 2 – за ученици със специални образователни потребности).