Хранене на учениците

Столово хранене СУ “П. Кр. Яворов”

      Е-карта сменя купона в училищния стол

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

СУ “П. Кр. Яворов” се   присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Предостаяме Ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.  Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

Новата система ще замени хартиените купони в столовата с електронни и децата ще ги използват със специални карти, които се закупуват еднократно и са безсрочни. Учениците получават безконтактни карти, които ще използват вместо досегашните хартиени купони, за да получат училищния обяд, закуска, вода.

Това ще спести на родителите време, няма да се налага в рамките на работния си ден да идват до училището и да се редят на опашки за купони. Чрез портала родителите и настойниците ще могат:

  • да поръчват училищния обяд на децата си по интернет;
  • да заплащат онлайн с карта обяда и заявените услуги чрез онлайн платежна система;
  • да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето;
  • да отказват или пренасочват купона в рамките на деня;
  • ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си  и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.

Разбира се, остава възможността да поръчват училищния обяд и по стандартния начин – с хартиени купони.

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват онлайн платформата за определен период – месец, учебен срок или учебна година.

Със своята надеждност СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

Телефонен номер в ученическия стол – 0895 530 336

Управител: Ангелина Трайкова – 0898 569 619

Ръководство за работа с портала Smartecard.bg (видео-ръководство) –  ВХОД

Уведомление

Меню 13-16.05.2024 г.

Меню 21-23.05.2024 г.